Over VAHO
De VAHO is enkele jaren geleden opgericht om een groot aantal rijscholen in hetzelfde gebied elkaar te laten ondersteunen.
In de loop van de jaren is een band ontstaan waar wij erg trots op zijn. Wij proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen met personeel en materiaal en ook uitwisselen van kennis op het gebied van lesgeven.
Om samen sterk te zijn en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, hebben wij gezamelijk studieavonden op het gebied van lesgeven en andere verkeerszaken. Het materiaal dat wij daarvoor gebruiken, wordt door onze sponsoren ter beschikking gesteld. Hiervoor zijn wij hun zeer dankbaar.

De kandidaat die voor een VAHO rijscholen kiest, heeft de zekerheid dat een kwaliteitsrijschool zijn of haar opleiding gaat verzorgen.

De VAHO is nauw betrokken met het exameninstituut CBR om de kandidaten perfect examen-klaar af te leveren.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. Voor meer informatie over onze vereniging zijn via deze link de statuten te raadplegen.

Veel succes met je opleiding!

Gerard Smits
Voorzitter VAHO
Handige links